Jazyk:

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.laparen.cz.

1. ÚVOD

Učiněním objednávky se zákazník zavazuje objednané zboží zaplatit a odebrat. Zároveň s objednávkou dává najevo souhlas s těmito obchodními podmínkami. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí občanským zákoníkem a těmito obchodními podmínkami.

2. Objednávka

Objednávku v internetovém obchodě www.laparen.cz je možné učinit vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, telefonicky, pomocí e-mailu nebo písemně na kontaktní adrese uvedené na stránkách.

Předmětem smlouvy je zboží, uvedené v objednávce.

Zobrazené zboží na stránkách se může mírně lišit od aktuálního vzhledu zboží. Odlišnost však nemůže mít vliv na deklarovanou funkčnost, množství, kvalitu a způsob použití. Rovněž informace o váze, rozměrech, vzhledu apod. jsou pouze informativního charakteru, nikoliv však v případech kdy jsou tyto vlastnosti pro zboží podstatné. V případě, že objednávka bude nejasná a bude umožňovat různý výklad druhu objednaného zboží, jeho vlastností, objednaného množství apod. bude zákazník kontaktován za účelem upřesnění objednávky.

Internetový obchod www.laparen.cz se zavazuje, že svým zákazníkům dodá zboží v neporušeném stavu, řádně zabalené, tak aby bylo chráněno před poškozením při dopravě.

Elektronická objednávka je učiněna odesláním řádně vyplněného objednávkového formuláře, e-mailu s údaji o druhu a množství zboží a údajů o kupujícím.

V případech nestandardních objednávek si prodejce vyhrazuje právo ověření objednávky. V případě objednávek cenově, nebo množstevně nadstandardních může být požadována záloha.

3. Zrušení objednávky

Zákazník má právo zrušit objednávku kdykoliv, bez udání důvodu. V případě, že zákazník odstoupí od objednávky až po jejím odeslání, má prodejce právo požadovat po zákazníkovi zaplacení nákladů spojených s odesláním objednaného zboží a zákazník je povinen tyto náklady prodejci uhradit. Zrušit objednávku může zákazník telefonicky nebo e-mailem. Při zrušení objednávky je třeba uvést dostatečné množství informací umožňující identifikovat rušenou objednávku tj. zejména jméno zákazníka, e-mail, druh zboží apod.

Prodejce může zrušit nebo zúžit objednávku zejména v těchto případech:

  • - vyprodání zboží
  • - nesprávné údaje o zboží zejména o ceně, množství apod. uváděné na stránkách internetového obchodu způsobené chybou psaní, nebo technickým problémem aplikace
  • - objednávka pochází od zákazníka, který se v minulosti choval neseriozně ať již na stránkách www.laparen.cz nebo v jiných internetových obchodech, zejména tak, že opakovaně neodebírá objednané zboží, za zboží nezaplatil apod.

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy podle § 53 odst. 6 občanského zákoníku do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží lze vrátit jen nepoškozené a kompletní v původním obalu se vším příslušenstvím, návody apod., bez známek užívání, opotřebení nebo poškození. Zákazník je musí poslat zpět v sedmidenní lhůtě po projevu vůle odstoupit od smlouvy doručené provozovateli internetového obchodu. Po obdržení vráceného zboží provozovatel obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku zaplacené ceny zboží způsobem, který si oba účastníci dohodnou.

4. Potvrzení objednávky

Po obdržení objednávky bude zákazníkovi odeslán potvrzující e-mail. V případě, že objednávka nebude moci být z nějakého důvodu odeslána v přiměřené době, nebo se vyskytnou jiné komplikace týkající se objednávky, bude zákazník o skutečnosti informován.

5. Dodací lhůta

Zboží na dobírku, odesíláme zpravidla druhý pracovní den, kdy bylo objednané. Při volbě platby předem zboží zasíláme zpravidla druhý pracovní den následující po dni připsání platby na účet internetového obchodu.

6. Reklamace

Případné reklamace jsou posuzovány individuálně a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen případné vady a poškození ohlásit prodávajícímu ihned po převzetí zboží. Za poškození způsobená přepravcem e-shop nezodpovídá.

Postup při reklamaci:

  1. 1 - zákazník nás informuje o reklamaci telefonicky, e-mailem, nebo písemně
  2. 2 - zboží zašle jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu e-shopu
  3. 3 - do zásilky uvede důvod reklamace a svojí adresu
  4. 4 - přiloží kopii dokladu o koupi reklamovaného zboží v našem obchodě

Internetový obchod www.laparen.cz reklamaci vyřídí co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího převzetí.

7. Ochrana dat a souhlas se zpracováním osobních údajů

Uskutečněním objednávky v internetovém obchodě www.laparen.cz dává kupující souhlas prodávajícímu ke zpracování uvedených osobních údajů za účelem uskutečnění obchodního vztahu, to znamená, že dává souhlas s poskytnutím osobních údajů přepravci za účelem uskutečnění doručení objednaného zboží. Kromě přepravci, internetový obchod www.laparen.cz Osobní údaje kupujících neposkytuje třetím osobám vyjma případů, kdy je poskytnutí osobních údajů třetím osobám určeno zákonem.

Potvrzením objednávky dává objednatel souhlas s obchodními podmínkami.