Jazyk:

Jak LAPAREN funguje?

LAPAREN je vysokomolekulární látka, která obsahuje různé chemické skupiny, o kterých je známo, že fyzikálně-chemicky váží molekuly pachů a jiných chemických látek. Uspořádáním molekul se docílilo zesílení schopností uvedených skupin vázat na sebe molekuly pachů a jiných látek. Umístěním účinné látky na povrch sorbentu došlo k vytvoření veliké plochy aktivní látky a tím se výrazně zesílil účinek pohlcování pachů a jiných chemických látek. Vzhledem k velikosti molekuly účinné látky se LAPAREN nevypařuje ani nijak nevoní.