Jazyk:

Jak LAPAREN vznikl?

LAPAREN je originální patentovaný český výrobek, který nemá v České Republice ani jinde ve světě obdoby. Byl vyvinut z původního výrobku používající přírodní látky, které byly méně účinné. Chemickou syntézou se připravila látka obdobná látce vyskytující se v přírodě, jejíž účinnost je ale oproti původní látce mnohonásobně vyšší. Ostatní tzv. pohlcovače pachů jsou v podstatě pouze překrývače pachů, nebo málo účinné porézní sorbenty využívající vysoký povrch k pohlcování pachů. LAPAREN tyto porézní sorbenty s vysokým povrchem používá jako nosič pro účinnou látku, která zesiluje pohlcovací účinek povrchu sorbentu a proto je účinek LAPARENu vyšší než samotného sorbentu.