Jazyk:

Je možné při použití LAPARENu větrat?

Větrání LAPARENu nevadí a větrat se může. Větrání se nedoporučuje v případě, kdy je potřeba odstranit alergeny dráždící astmatiky. Jedná se o pylové alergeny, nečistoty z výfukových plynů a jiné alergeny a nečistoty pocházející z venkovního prostředí. Po vyčištění vzduchu v místnosti by došlo při větrání k jeho opětovnému znečištění průnikem nečistot z venkovního prostředí. Při odstraňování pachů pocházejících ze zdroje uvnitř bytu je větrání naopak žádoucí. Větráním se odstraní většina nečistot a o zbytek se postará LAPAREN.