Jazyk:

Jak dlouho funguje?

Laparen funguje dlouhodobě. Doba účinnosti závisí na množství, které se aplikuje a od míry znečištění vzduchu v místnosti, kde se Laparen použije. V běžné domácnosti jedno balení přípravku Laparen vystačí až na jeden rok. V případě použití např. v kanceláři, kde se stále kouří, se může doba účinnosti zkrátit až na tři měsíce. Je možné pro zvýšení účinnosti Laparen občas (jednou za měsíc) protřepat, aby se promíchal a spodní vrstvy čerstvého Laparenu se dostaly na povrch. Nejdříve totiž klesá účinek Laparenu tam, kde je nejtěsnější kontakt se vzduchem.

Pokud máme Laparen umístěn ve velmi tenké vrstvě, tak protřepání přirozeně nebude mít další účinek. Každá molekula Laparenu je schopna na sebe navázat jenom omezené množství molekul vzdušných nečistot. Jakmile se zaplní volné vazby na molekule do určité míry, tak začne účinnost klesat a je třeba vyměnit za nový čistý Laparen. Proto také ve velmi znečištěném prostředí se Laparen rychleji „nasytí“ a nemůže nadále pohlcovat a je třeba ho vyměnit dříve.