Jazyk:

Je LAPAREN zdravotně bezpečný?

LAPAREN je chemická látka neškodná pro přírodu i zdraví člověka. Chemicky je to neutrální polymer složený z látek běžně se vyskytujících v našem okolí. Byl vyvinut z původního výrobku používající přírodní látky, které byly méně účinné. Chemickou syntézou se připravila látka obdobná látce vyskytující se v přírodě, jejíž účinnost je ale oproti původní látce mnohonásobně vyšší. LAPAREN se nijak nevypařuje a ani při styku s pokožkou nijak neškodí. Na důkaz neškodnosti přípravku jsme ho nechali otestovat v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky, kde byl LAPAREN testován z hlediska mikrobiologického a poté i aplikací přímo na kůži dospělých i právě narozených myší testován na vliv přímého kontaktu. Dle očekávání LAPAREN ani při přímém kontaktu nezanechal žádné následky. LAPAREN je složen z běžných chemických látek u kterých je jejich neškodnost dlouhodobě známá. LAPAREN je něco jako mýdlo. Neškodí, ale jíst se nedá.